JUAN IGNACIO ESKUBI UGARTE


Formació acadèmica:

Estudis d’Arquitectura Superior a la Universitat Politècnica de Catalunya, facultat del Vallés.
Títol al maig del 1.992
1.993‐97 Cursos de Doctorat
Realitzats els crèdits corresponents als següents cursos:
“Disseny i anàlisi d’estructures de fusta"
Professor: Albert Vives Escuder
"Problemes i solucions especials en estructures metàl∙liques" I‐II
Professor: Francisco López Almansa
"Anàlisi, disseny i construcció d’estructures mixtes"
Professor: Enrique Mirambell Arrizabalaga
"Problemes i solucions especials en estructures de formigó"
Professor: Francisco López Almansa
"Eines matemàtiques del càlcul d’estructures"
Professor: Jaime Luís García Roig
"Elements Finits, anàlisi lineal"
Professor: Javier López‐Rey Laurens

Formació complementària:

1.988
Curs de CAD de 2D.
Organitzat per la Jove Cambra de Terrassa. Generalitat de Catalunya. Àrea d’informàtica aplicada

1.997
Curs d’introducció a Internet.
Organitzat pel C.O.A.C.
1.998
Curs de “Projecte de Fonaments i Sistemes de Contenció”.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. Més de 40 hores lectives
1.999
Jornades tècniques sobre la instrucció del formigó estructural EHE‐98 1a. I 2a. Part.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
1.999
Curs d’ARX‐ AutoCAD Runtime Extension.
Organitzat per la Universitat Ramon Llull. La Salle.
2.000
Projecte d’estructures de formigó armat abocat en obra, d’acord amb l’EHE 98.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
2.000
Jornada sobre la “aplicación de la instrucción de hormigón estructural EHE”.
Organitzat pel Ministerio de Fomento.
2.001
Jornada: “L’Especificació del forjat” (més breu presentació de l’EF‐2001).
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
2.002
Curs d’especialització en Estructures Mixtes.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
2.002
La nova instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats EFHE 2.002.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
2.003
Càlcul pràctic de murs pantalla.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C. 8 hores lectives
2.003
El pretesat i posttesat a les estructures edificatòries.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C. 20 hores lectives.
2.003
Jornada presentació de la “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación NCSE‐02”.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C. 3 hores presencials.
2.004
XXVII Curset sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic de tècnica restauratòria, el debat pendent: les estructures històriques... substitució o conservació.
Organitzat per AADIPA C.O.A.C. 25 hores lectives.
2.005
Curset de: “Reforços estructurals amb fibra de carboni”.
Organitzat pel Col∙legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
2.006
I Congrés de consultors d’estructures.
Organitzat per Asociación de consultores de estructuras.
2.008
II Congrés de consultors d’estructures.
Organitzat per Asociación de consultores de estructuras.
2.008
Presentació de la “Instrucción de hormigón estructural EHE 2008”.
Organitzat per l’Escola de Pràctica Professional Josep Lluís Sert. C.O.A.C.
2.009
Curs “Aplicació pràctica de la EHE 08”.
Promou: A.C.E. Associació de consultors d’estructures.
Organitza: I.E.E.S.T. Institut d’estudis estructurals. 47,50 hores presencials.
2.011
Participació V trobada professors del CAATEEB.
Organitza: Col∙legi aparelladors de Barcelona.
2.012
Jornada tècnica sobre el terratrèmol de Llorca.
Promou: A.C.E. Associació de consultors d’estructures.
Organitza: I.E.E.S.T. Institut d’estudis estructurals.
2.013
Curs “Construcció en fusta”.
Organizat per l’Institut Català de la Fusta.Activitat docent:

1.998-1.999
Professor de l’assignatura de “Construcció III” a la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.
1.998-1.999
Professor de l’assignatura d’ “Estructures I” a la Universitat Ramón Llull de Barcelona.
1.999-2.010
Professor de l’assignatura de “Construcció II” a la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.
1.999-2.000
Professor de l’assignatura de “Construcció IV” a la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.
2.011-2.014
Professor de l’assignatura de “Construcció VII” a la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.
2.011-2.014
Professor de l’assignatura d’“Estructures III” a la Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona.
1.999-2.013
Professor de l’assignatura d’ “Estructures II” a la Universitat Ramón Llull de Barcelona.
2.001
Ponent de les sessions tècniques del curs CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES I L’estructura organitzat pel Col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona.
2.009-2.018
Ponent de les sessions tècniques del curs REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES. PATOLOGÍES ESTRUCTURALS QUE AFECTEN A LA SEGURETAT, organitzat per l’Escola SERT del Col·legi d’arquitectes de Catalunya. Curs impartit a Barcelona, a Girona i a Tarragona.
2.013-2.018
Ponent de les sessions tècniques del curs de CÀLCUL ESTRUCTURAL EN REHABILITACIÓ, BIGUES I SOSTRES METÀL·LICS, organitzat per l’Escola SERT del Col·legi d’arquitectes de Catalunya. Curs impartit a Barcelona.
2.013-2.018
Ponent de les sessions tècniques del curs, MASTER EN REHABILITACIÓ I PATOLOGÍES D’ESTRUCTURES BASAT EN INTERVENCIONS REALS: REPARACIÓ I REFORÇ EN BIGUES I BIGUETES METÀL·LIQUES EN EDIFICIS AMB TIPOLOGÍA TÍPICA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX organitzat per Zigurat, l’Associació de consultors d’estructures i l’Institut d’Estudis Estructurals.
2.014
Ponent del curs DE REHABILITACIÓ D’ESTRUCTURES: TÈCNIQUES DE REFORÇ DE BIGUES, organitzat per la Universitat de Deusto. Curs impartit a Bilbao.
2.011-2.018
Membre de tribunals de P.F.C. de la Universitat Internacional de Catalunya.

Concursos:

1.993
Concurs per a la redacció d’un Projecte d’un Complex Esportiu a Amurrio (Álava).
Equip: Juan-Ignacio Eskubi, Jesús Mª Iturrate i David Pinedo.
1.996
Concurs per la Seu Social del Club Nàutic de Tarragona.
Arquitectes: J.I. Eskubi, Carlos Salazar i Núria Turró.

Experiència professional:

1.988-94
Estudi professional dels arquitectes: Robert Brufau, Agustí Obiol i Lluís Moya (BOMA) Estudi d’Arquitectura a Barcelona.
Col·laboració en el disseny, càlcul i direcció d’obres de l’estructura de diferents edificis. Els més significatius són:

Projecte d’ampliació del Centre d’Art Sta. Mònica Barcelona.
Arquitectes: Albert Viaplana i Helio Piñón.

Projecte del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona "Casa de la Caritat".
Arquitectes: Albert Viaplana, Helio Piñón i Ricard Mercadé.

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA).
Arquitectes: Richard Meier i Associats (Nova York).

Reforç i consolidació del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Arquitecta: Gae Aulenti (Itàlia).

Pavelló Poliesportiu d’Osca
Arquitectes : Enric Miralles i Carme Pinós.

Pavelló Poliesportiu d’Alacant
Arquitectes: Enric Miralles i Carme Pinós.
1.994-97
Estudi professional dels arquitectes: Agustí Obiol i Lluís Moya (OMA s.l. i OMA s.c.p.) Estudi d’Arquitectura a Barcelona.
Soci des de l’any 1.994 d’OMA s.c.p. fins al 1.999.
Col·laboració en el disseny, càlcul i direcció d’obres de l’estructura de diferents edificis. Els més significatius són:
Trasllat dels absis romànics del Museu Nacional d’Art de Catalunya Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.
Nova Seu del Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Catalunya.
Arquitectes: Juli Laviña i Mª Pilar de la Villa.

Reforç de l’estructura de les plantes 8-9-10-11 de l’Hospital General de la Vall Hebrón de Barcelona.
Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.

Seu Central de la Caixa Rural d’Osca.
Arquitecte: José Miguel Ferrando.

Universitat d’Enginyers Agrònoms d’Osca.
Arquitecte: José Miguel Ferrando.

Ordenació de l’Avinguda Joan XXIII de Santiago de Compostela.
Arquitectes: Albert Viaplana, Hélio Piñón i Ricard Mercadé.

Consolidació de la zona 2 del Palau Nacional de Montjuïc per a la ubicació de l’art gòtic dins del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.

Sala Experimental del Teatre Nacional de Catalunya.
Arquitecte: Ricardo Bofill.

Ampliació de la seu de l’Agència Tributària a Tarragona.
Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.

Càlcul i disseny d’un conjunt de pèrgoles de fusta laminada per un parc urbà a Barcelona.
Arquitectes: Andreu Arriola i Carme Fiol.

Rehabilitació de l’edifici “Casa del Barón” (Osca).
Arquitecte: José Miguel Ferrando.

Centre d’Assistència Primària La Bordeta a Barcelona.
Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.

Reforma de l’Hotel Majestic de Barcelona.
Arquitectes: G.C.A.

Consolidació de les zones 4 i 5 del Palau Nacional de Montjuïc. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Arquitecte: Agustí Obiol Sánchez.

1.999-actualitat
Estudi professional propi:
Formació de la societat ESKUBI-TURRÓ ARQUITECTES S.L.P. amb Núria Turró i Bosch.

Des de l’any 2008 MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES (101.1).