COL·LABORADORS

Àrea d’arquitectura técnica

Josep Pineda

Jordi Castellnou

Núria Rius

Joan March

Àrea d’engineria

Ricard Alsina i tècnics associats

Àrea de dret urbanístic

Jordi Salbanyà

Àrea de topografía

Bernat Bosch, enginyer tècnic en topografía

TT19

Fotògraf

Benet García