CAT ES EN
 

ESTRUCTURA PER A UNS DIPÒSITS D'AIGUA

Superfície d’estructura: 57 m2

Any de construcció: 2.004

Situació: Badalona, Barcelona