CAT ES EN
 

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL MONTSIÀ

Arquitecta: MERITXELL INARAJA
Superfície d’estructura: 1.850 m2
Pressupost d’execució material: 1.260.000 €

Any de construcció: 2.010

Situació: Amposta, Tarragona