CAT ES EN
 

ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL GARRAF

Arquitecta: MERITXELL INARAJA
Superfície d’estructura: 1.680 m2
Pressupost d’execució material: 1.230.000 €

Any de construcció: 2.009

Situació: Vilanova i la Geltrú, Barcelona