CAT ES EN
 

ESPACIO 0.42 CENTRE ASTRONÒMIC ARAGONÉS

Arquitectes: J.I.LACARTE i J.M. FANLO
Superfície d’estructura: 1.190 m2
Pressupost d’execució material: 1.560.000 €

Any de contrucció: 2.009-2.011

Situació: Osca