CAT ES EN
 

TORRE D'HABITATGES PLURIFAMILIAR A SANTS, BARCELONA

Arquitectes: ARCHIKUBIK SLP
Superfície d’estructura: 5.100 m2
Pressupost d’execució material: 2.300.000 €

Any de construcció: 2.005-2.009

Situació: Barcelona